Management konsulent   ·  TLF. +45 2292 6961  ·  info@InnovaCon.dk

YDELSER

 

InnovaCon hjælper organisationer med at blive mere effektive inden for administrationen, økonomistyringen og ledelse. Kunderne er typisk større organisationer, der af forskellige grunde befinder sig i en udviklingsfase eller brydningstid, hvor forandring og måske forvirring præger billedet. Kunderne har typisk et behov for at:


 • Etablere nye eller optimere eksisterende processer på tværs af hele organisationen
 • Anskaffe et nyt administrativt system (ERP) til understøttelse af nye arbejdsgange, øge dokumentationsniveauet, øge kvaliteten i sagsbehandlingen mv.
 • Afklare og løse kulturproblemer samt skabe en ny kultur og rutiner både for ledelse og medarbejdere i en.

 

InnovaCon lÆgger vÆgt på:

 • Professionalisme i alle dimensioner i en forretningsenhed
 • Nytænkning
 • Åbenhed og kommunikation på alle niveauer
 • Respekt for og loyalitet over for alle aktører og hele hierarkiet i en organisation
 • Omhyggelighed i opgaveløsning
 • Effektivitet
 • Synlige og målbare resultater

 

TIL GENGÆLD FORVENTER INNOVACON, AT KUNDERNE:

 • Agerer professionelt og loyalt
 • Prioriterer udviklingen i en organisationen og ikke kun fokus på kortsigtede løsninger
 • Demonstrerer åbenhed

 

InnovaCons ydelser kan for eksempel omfatte:


PROCES

 • Kortlægning og implementering af effektiviseringsmuligheder inden for IT og økonomistyring
 • Etablering af nye processer indenfor forretningen i en organistation
 • Dokumentation og forankring af processer på tværs af organisationen
 • Udvikling og implementering af kvalitets- og økonomistyringsmodeller

ORGANISATION

 • Organisering af team med fokus på kultur, forandringer og samarbejde
 • Konfliktløsning og coaching
 • Rådgivning af ledere
 • Kompetenceudvikling i anlægs-, likviditets- og finansstyring m.m.

SYSTEM

 • Effektivisering og udrulning af ERP-system
 • Validering og styring af testprocesser
 • Leverandørdialog og -kvalitetsstyring i forbindelse med implementering og test af IT-systemer
 • Udvikling og implementering af digitale løsninger
 • Optimering af systemanvendelse
 • Analyser af eksisterende processer, IT-systemer m.m.
 • Styring af indkøb og udbud inklusive udarbejdelse af kravsspecifikationer, forhandlinger etc.

InnovaCon, Sara Jabr · Havneholmen · 1561 København V · info@innovacon.dk · Tlf. +45 2292 6961 · CVR nr: 30 86 81 10        Grafisk Design