Management konsulent   ·  TLF. +45 2292 6961  ·  info@InnovaCon.dk

PROFIL

 

Erfaring
InnovaCon er stiftet i 2007 af Sara Jabr. Sara Jabr har bred erfaring fra stillinger som:

 

IT-management konsulent fra Capacent
(tidligere KPMG Advisory)

  • har varetaget større implementeringsopgaver for større kunder i staten herunder Transportministeriet og for offentlige kunder, herunder Københavns Kommune mv.

 
IT-projektleder i
Københavns Kommune

  • Har varetaget større implementeringsprojekter inden for administration, sagsbehandling, IT mv.
  • Har varetaget effektiviseringsaktiviteter i forbindelse med centralisering af administrative opgaver mv.

 
Implementeringskonsulent hos en
Microsoft Navision IT-leverandør

  • Har undervist en række ministerier i Økonomistyring
  • Har implementeret en række økonomistyringssystemer

 
Projektkoordinator i
Økonomistyrelsen

  • Design, udvikling og test af større løsninger til hele staten, herunder Navision Stat, DOIP mv.

 

 

UDDANNELSE

Sara Jabr er uddannet cand.polit og har taget udviklingskurser i Financial Management i Microsoft ERP-løsninger, IT-projektledelse (PRINCE2) og kurser inden for statens budget- og bevillingssystem. Sara Jabr har kompetence i den statslige økonomistyring herunder omkostningsbaserede regnskaber, bevillingsstyring og budgetstyring. Desuden har Sara Jabr stærke kompetencer inden for udgiftsbaserede bevillinger i relation til anlægsbevillinger f.eks. infrastruktur.

PROCESSER FØR SYSTEM

Sara Jabr har stor erfaring med ERP-implementeringer og har både praktisk og teoretisk erfaring med alle aspekter af en systemimplementering. Fokus er på arbejdsprocesser, effektiviseringsmuligheder og mennesker før system og teknologi. Processer, muligheder og mennesker skal drive systemimplementeringen og ikke omvendt, som man desværre ofte ser.

STYRINGSVÆRKTØJER

Sara Jabr har dyb indsigt i forskellige managementmodeller inden for styring af effektiviseringer, systemimplementeringer, forandringsledelse og kvalitetsstyring, herunder Total Quality Management (TQM) og Balanced Scorecard (BSC). Sara Jabr har endvidere teoretisk viden om og praktisk erfaring med fokus på effektivisering af administrative processer herunder indførelse af støtteværktøjer til at understøtte tunge administrative arbejdsgange samt dokumentationen.

InnovaCon, Sara Jabr · Havneholmen · 1561 København V · info@innovacon.dk · Tlf. +45 2292 6961 · CVR nr: 30 86 81 10        Grafisk Design